Kullanım Koşulları


Kullanıcı Sözleşmesi

Başkent Fırsatı, Kullanıcılar tarafından, Başkent Fırsatı Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, çeşitli ara yüzler kullanılarak Başkent Fırsatı Veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlar.

Başkent Fırsatı, ilan sayfası dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile ilan sayfası dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Başkent Fırsatı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla ilan sayfası üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ilan sayfası dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Başkent Fırsatı'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ilan sayfası, Kullanıcılar tarafından Başkent Fırsatı Veritabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Başkent Fırsatı sadece kullanıcıların bir araya gelmesine aracılık eder. Başkent Fırsatı, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla Başkent Fırsatı'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Başkent Fırsatı'nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

Kullanıcı, Site dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Başkent Fırsatı'nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

© baskentfirsati.com Tüm hakları saklıdır .
Bu sayfayı ziyaret ettiğinizde kullanım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız .